Villkor

Villkor

Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

Kontaktuppgifter till medlife.se som är en del av TM Utbildning AB:
Telefon: 0491-44 40 50
E-post: kundtjanst@medlife.se
Adress: TM Utbildning AB, Sörviksvägen 8, 572 36 Oskarshamn
Organisationsnummer: 556855-3738
Moms-registreringsnummer: VAT SE 556855373801

 

Tillämplighet

Följande allmänna villkor gäller vid  försäljning av produkter och annan lös egendom (nedan kallade produkterna) av TM Utbildning AB, nedan kallat Säljaren, om inte annat skriftligen har överenskommits mellan respektive kund (nedan kallad Kunden) och Säljaren. I övrigt gäller Köplagen.

 

Produktsortiment och beställning

Produktersortimentet som presenteras på Säljarens webbplats uppdateras kontinuerligt vilket medför att vissa produkter utgår och nya tillkommer.

Säljaren förbehåller sig för fel i information samt fel i specifikation, på samtliga i Säljarens sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet.

Produkter skall endast användas enligt tillverkarens angivna användningsområde och omfattning.

Vid eventuella felaktigheter i angivande av lagerstatus, förbehålls Säljaren rätten att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om en produkt i Säljarens sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Säljaren ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att Kunden beställt densamma enligt ovan. Säljaren kan i dessa fall erbjuda Kunden en likvärdig produkt.

Beställning av produkterna sker via Säljarens hemsida, telefon eller mejl. Vid beställning träffas avtal först när Säljaren bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse via e-post. Produkter som vid något tillfälle är slut, restnoteras och behöver ej beställas om.

 

Priser

Alla priser och avgifter som anges på Säljarens webbplats är som standard angivna exklusive moms. Momsen och eventuella fraktkostnader redovisas innan köpet ska bekräftas.

Säljaren reserverar sig för felskrivningar och tekniska problem i samband med prisangivelser och förbehåller sig rätten att makulera uppenbart felaktiga ordrar.

 

Betalningsvillkor

Försäljning sker till företag, föreningar och organisationer genom kortbetalning eller faktura. Vid fakturaköp kommer en kreditupplysning att göras på Kunden. Efter godkänd kreditprövning beviljas Kunden normalt 20 dagars kredittid. Avtalskunder har 30 dagars kredittid. Vid ej godkänd kreditprövning gäller förskottsbetalning.

Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % plus gällande referensränta (tidigare diskontot) från förfallodagen. Säljaren tar ut vid var tid gällande lagstadgad påminnelse- eller förseningsavgift.

Säljaren garanterar att de betalningsalternativ som erbjuds på webbplatsen är säkra. Vid betalning med kort skickas Kunden vidare till en säker sida med SSL-cerifikat som tillhandahålls av Nets där Kunden tryggt kan fylla i sina kortuppgifter och genomföra betalningen. Säljaren hanterar aldrig Kundens kortuppgifter.

 

Leveransvillkor

Säljaren levererar alla produkter i samarbete med speditörerna PostNord (Posten), DHL och Schenker. Vid större leveranser kan undantag ske. Leveranstiden är normalt 3-5 arbetsdagar men varierar med produkttyp och orderstorlek. Innehåller ordern beställningsvaror inväntar Säljaren varan innan leverans sker till Kunden. Om Säljaren inte kan leverera beställningsvaran inom 14 dagar kommer Säljaren att delleverera beställningen utan extra kostnad för Kunden. Det framgår på respektive produkt om det är en lagervara eller beställningsvara.

Säljaren levererar endast inom Sverige. Kunden kan välja mellan att hämta (avgiftsfritt) produkterna på Säljarens lager eller att mot fraktkostnad få det dem levererade till angiven leveransadress.

Normal fraktkostnad är 119 kr men varierar beroende på produkttyp. Vid skrymmande sändningar kan extra fraktkostnad tillkomma.

I de fall Kunden inte är anträffbar, löser ut eller på annat sätt ej kan ta emot sin leverans debiterar Säljaren en kostnad på totalt 300 kr för en eventuell extra utkörning eller returfrakt samt hantering.

Om leveransförsening uppstår meddelar Säljaren Kunden detta via e-post. Kunden har alltid rätt att häva köpet vid långvariga leveransförseningar. Hävning av köp ska ske skriftligen via e-post. Vid tillfällen då Säljaren omöjligen kan fullfölja en beställning, till exempel om Säljarens leverantör inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot Säljaren, förbehåller sig Säljaren rätten att friskriva sig från alla krav på ersättning från Kunden gällande leveransförseningar.

Säljaren ansvarar för transportrisken, det vill säga risken för att en produkt skadas eller kommer bort under transporten till Kunden. Kunden står för risken vid eventuell retur till Säljaren.

Kunden är skyldig att anmäla eventuella transportskador till Säljarens kundtjänst inom sju arbetsdagar från det tillfället då godset mottagits. Kunden ansvarar därför för att avemballera och inspektera produktens skick snarast efter mottagandet av godset.

I händelse av transportskada får inte produkten användas av Kunden och Kunden måste också behålla produktens emballage, så att detta kan besiktigas vid handläggning av skadeärendet.

Ångerrätt

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Du har inte rätt att ångra dig om tjänsten påbörjas under ångerfristen med ditt samtycke, om varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, om förseglingen brutits eller du har registrerat licensen. Om du ångrar köpet måste varan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten börjar löpa den dag vi bekräftade din beställning av en tjänst hos oss respektive den dag du fått varan eller en väsentlig del av den.

Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du skicka ett skriftlig meddelande till oss, lämpligen via e-post, med angivande av bankkonto eller plus-/bankgironummer. Vi tar därefter ställning till, om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Du kommer därefter att mottaga ett svar med e-post från oss, i givet fall med information om hur du ska skicka tillbaka varan. Observera att du måste följa våra rekommendationer vad gäller emballage etc. Observera också att det enligt lag är du som ska betala fraktkostnaderna.

Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman att återbetalas till dig inom 10 dagar räknat från dagen då vi mottagit återförsändelsen, förutsatt att du inte använt varan och den returneras i oskadat skick och med obruten förpackning/försegling/teknisk plombering.

Returer

Felbeställd lagerförd produkt, återtas mot en avgift på 500 kr vilket motsvarar frakt och hanteringskostnad.

Felbeställd, ej lagerförd vara så kallad beställningsvara, återtas ej. Undantag kan ske efter särskild överenskommelse med Säljaren och då mot en en avgift på 500 kr för frakt och hanteringskostnad.

Vid retur av vara ska Kunden kontakta Säljarens kundtjänst via e-post, som registrerar och godkänner returen. Inga varor kan returneras förrän returen har registrerats av Säljarens kundtjänst. Retur som av någon anledning inte godkänns blir inte krediterad.

 

Reklamation och transportskador

Alla reklamationsärenden ska anmälas till Säljarens kundtjänst via e-post.

Följande regler gäller vid reklamation:

  • Synlig skada ska anmälas omgående.
  • Vid skada som inte är synlig vid mottagandet ska reklamation göras snarast och senast  inom 6 arbetsdagar efter mottagandet av försändelsen.
  • Saknat gods ska anmälas senast inom 6 arbetsdagar.

Vid godkänd reklamation gäller följande:

  • Säljaren skickar en returfraktsedel till Kunden.
  • Kunden bifogar en kopia av följesedel med returgodset.
  • Returen förpackas i ytteremballage (kartong), på ett sådant sätt att Produktens originalförpackning inte skadas.
  • Skriv ej på originalförpackningarna.
  • Kunden krediteras kosntanden för produkten när det returenerade godset har registrerats hos Säljaren.
  • Säljaren ger endast full gottgöresle (kreditering) vid retur av felaktiga och fellevererade produkter.

Serviceärenden vid eventuella felaktigheter, skador och dylikt som uppstått av någon annan anledning ska betalas av Kunden, i enlighet med Köplagens regler.

 

Force Majeure

Säljaren är befriade från att fullfölja sina förpliktelse gentemot Kunden om detta beror på ändrad lagstiftning, myndighets åtgärd, konflikt på arbetsmarknaden, brand, översvämning, krig terrorism, sabotage, olyckshändelser av större omfattning eller liknande händelser.