Välkommen! Meny

Skin-Prep, våtservett

Skin-Prep, våtservett

Skin-Prep, våtservett, är avsedd att användas för att skydda ömtålig hud och öka vidhäftningen vid tejpning.

Läs mer

I lager (3-5 dagar)

308,00 kr
ELLER

Beskrivning
Mer information

Beskrivning

Skin-Prep, våtservett, är ett flytande hudskyddsmedel som är avsett att användas för att skydda ömtålig hud och öka vidhäftningen vid tejpning. Skin-Prep bildar en tunn och skyddande hinna vid applicering. Används som skydd runt dränage, tuber, katetrar, stomi eller under häftande förband.

Egenskaper

 • Ökar vidhäftningen av tejp och filmförband.
 • Snabb och enkel att använda, endast ett lager krävs.
 • Avlägsas enkelt med hjälp hudrengöringsmedel eller tvål och vatten, så att inga ohälsosamma rester är kvar i eller runt sårområdet.
 • Appliceras lätt, även på besvärliga områden såsom armbågar, knän och hälar.
 • Följer naturligt med patientens hud och spricker eller flagnar ej.
 • Låter huden "andas" så tejpen fäster bättre.
 • Kan öka intervallen mellan förbandsbyten.
 • Testad på barn.

Indikationer

 • Appliceras som ett lager för att förbereda huden för häfta.
 • Ger en skyddande film som minskar friktionen vid avlägsnandet av häfta.
 • För fästplatser av: dräneringsrör, externa katetrar, omgivande stomiplatser och andra självhäftande förband.
 • För användning i känsliga stomiområden som ett hudskydd.
 • Kan minska irritation från kontakt med kroppsavfall och stomivätska.
 • Bildar en skyddande film på huden vilket kan minska exponeringen för urin och avföring.
 • Skin-Prep bör endast användas på oskadad hud.

Bruksanvisning

Vid applicering på intakt hud bildas en skyddande film över huden. Används somm skydd runt dränage, tuber, katetrar, stomi eller hunder häftande förband.

Försiktighetsåtgärder

Används endast enligt bruksanvisning. Endast för utvärtes bruk. Ska ej appliceras i öppna sår eller på slemhinnor. Om rodnad eller andra tecken på irritation uppstår, avsluta användadet omgående.Undvik kontakt med ögonen. Om oavsiktlig kontakt med ögonen sker, skölj ögonen rikligt med vatten. Applicera inte direkt på öppna sår eller i djupa sticksår. Används i väl ventilerat rum då ångorna kan vara skadliga. Förvaras utom räckhåll för barn. Lättantändlig.

Mer information

Artikelnr 59420425
Renhetsgrad Steril
Latex/Latexfri Latexfri
Tillverkare Smith & Nephew
Tillverkarens artikelnr 59420425
Försäljningsenhet förpackning
Antal/enhet 50
Antal/transport 50