Skumsläckare Presto S6 Eco Plus

1 834.25 kr

(1 467 kr exkl. moms)

Leveranstid: 3-7 dagar Artikelnr: 290642 Kategorier: ,

Beskrivning

Prestos skumsläckare är tillverkade för att ha hög släckeffekt mot A- och B-bränder. A-bränder är den gemensamma benämningen på bränder i fasta material som normalt bildar glöd, t.ex. trä, tyg, plaster eller papper. B-bränder, står för brand i brännbara vätskor såsom bensin, olja, fotogen och lacker.Skum leder inte elektricitet, varför släckaren är ofarlig att använda mot elektrisk utrustning upp till 1000 V.

Skumsläckare är lämpliga för bland annat:

 • industrier
 • kontor
 • offentliga lokaler
 • skolor
 • sjukhus
 • hotell
 • lantgårdar
 • alla typer av bostäder

Så fungerar Presto skumsläckare

Skummet ger vid släckning en tvållödderliknande hinna som effektivt täcker ytan hos en brandfarlig vätska. Genom sin låga ytspänning tränger det snabbt in i fibröst material och släcker genom kylning. Skummet både släcker effektivt och förhindrar återantändning. Det kan också användas som antändningsskydd vid spill av brandfarlig vätska. Skumsläckare kan inte användas mot brand i vattenlösliga vätskor som exempelvis alkohol.

Presto design

Behållaren är tillverkad i stål och är effektivt rostskyddsbehandlad både in- och utvändigt. Den förses med ventil i varmpressad förnicklad mässing och handtag i rostfritt stål. Ventilen är avstängningsbar och försedd med kontrollmanometer, vilket förenklar egenkontrollen i det systematiska brandskyddsarbetet, samt säkerhetsmembran som utlöser vid ogynnsamt övertryck.

Prestos skumsläckare är tryckladdade vilket innebär att släckmedlet kommer omedelbart när utlösningshandtaget trycks ner. De trycksätts med kvävgas och är speciellt konstruerade för skakig, vibrerande och korrosiv miljö.

Sanering

På grund av sin låga ytspänning tränger släckmedlet in även i små springor och hål. Sanera därför snarast efter spill eller släckning. Använd våtdammsugare eller absorberingsmedel, t ex sand, sågspån eller kemiska bindemedel. Eftertorka med fuktig trasa. Släckmedelsrester skall hanteras enligt kommunens miljöföreskrifter.

Milieukeur – ett bättre miljöval

Presto skumsläckare är tillverkade med ambitionen att ha så lite miljöpåverkan som möjligt och i sortimentet finns AB-skumsläckare med mycket små mängder fluortensider och A-skumsläckare helt utan fluortensider som trots detta har mycket god släckeffekt. Gemensamt för Prestos Eco-skumsläckare är att de är miljöcertifierade vilket framgår av miljömärkningen Milieukeur. För handbrandsläckare är Milieukeur idag den ledande miljömärkning i Europa och det är SMK (Stichting Milieukeur) i Holland som utformat och fastställt kraven. Fokus ligger på att främja utvecklingen mot mindre miljöskadliga produkter. Ett av kraven är att den maximala mängden fluortensider understiger 0,04% av totalmängden släckmedel.

I frostkänslig miljö – välj K-30

Presto skumsläckare K-30 tål temperaturer ned till -30&deg,C. Övriga skumsläckare är funktionsdugliga mellan 5&deg,C och + 60&deg,C.

Upphängning och montering

Med varje släckare följer som standard en hängare för väggmontering. Som tillbehör finns olika typer av skyddsskåp och ett kraftigt fordonsstativ för montering i exempelvis fartyg och lantbruksmaskiner.

Godkännande och säkerhet

 • Presto skumsläckare är:
 • CE-märkta enligt EU:s Tryckkärlsdirektiv.
 • Testade och godkända enligt SS-EN 3-7.
 • Certifierade av DNV (Det Norske Veritas)som genomför regelbundna kontroller avsläckare och tillverkning.Godkända enligt Marindirektivet &rdquo,Rattmärkt&rdquo,(gäller Eco Plus, Eco Ultra och K-30).

SS-EN 3-7 anger egenskaper, funktionskrav och provningsmetoder för handbrandsläckare. Utifrån denna standard fastställs även släckeffekten som anges med siffror följt av brandtyp – A eller B. Högre siffra innebär bättre släckeffekt (55A 233B är högsta möjliga klass).

Garanti, service och omladdning

Presto lämnar 5 års garanti mot material- och tillverkningsfel. Översyn enligt SS 3656 bör utföras en gång per år. Vart 5:e år och efter användning, även om bara en liten del av innehållet har förbrukats, skall släckaren laddas om. Vid omladdning och reparation skall endast originaldelar användas. Kontakta oss eller våra serviceombud.

Så hanterar du släckaren

Släckaren utlöses med enkla handgrepp:

 1. Drag ut säkringen.
 2. Rikta munstycket mot lågornas bas.
 3. Tryck ned utlösningshandtaget och rör strålen lugnt fram och tillbaka så att hela den brinnande ytan täcks.

Ytterligare information

Leverantör

Skydda

Märke

Presto