Kylspray Dispotech 200 ml

70.44 kr

(56 kr exkl. moms)

Leveranstid: 3-7 dagar Artikelnr: SP200DISPO24 Kategorier: ,

Beskrivning

DispoTech kylspray är enkelt och lätt att applicera ochger effektiv smärtlindring.Lämplig för skadebehandling inom alla idrotter ochför medicinsk kylbehandling inom vården.

Kylsprayet uppfyller kriterierna som ställs för medicintekniska produkter av Klass II A och är CE-godkänd.

Egenskaper

  • Ökar kärlsammandragningen
  • Minskar smärtan
  • Minskar svullnaden
  • Starkt kylande effekt
  • CE-godkänd
  • Latexfri

Indikationer

  • Tillfällig nedkylning vid idrottsskada
  • Lokal nedkylning

Bruksanvisning

Rikta sprayburken mot den drabbade delenmed avstånd på minst 20 cmför att undvika hudirritation och milda brännskador.

Försiktighetsåtgärder

Undvik kontakt med ögon. Får ej riktas mot öppen eld eller brännbart material. Tom sprayburk får ej punkteras eller brännas.

Förvaring

Förvaras torrt (&lt, 25&deg,C) och ej i närheten av värme och självantändande material. Ej rökning. Undvik inandning av ångorna. Tryckbehållare: skyddas från solljus och får ej utsättas för temperaturer över 50&deg,C. Förvaras utom räckhåll för barn.

Ytterligare information

Leverantör

Vitri Medical AB

Märke

DispoTech