Integritetspolicy

Integritetspolicy

Säljaren värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Säljarens målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler. Denna policy hjälper dig bland annat att förstå vilken slags information Säljaren samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

 

Personuppgifter

TM Utbildning AB (Säljaren), 556855-3738, Sörviksvägen 8, 572 36 Oskarshamn, Sverige är ansvarig för behandling av dina personuppgifter. Behandling av uppgifterna kan ske av oss eller av någon av våra samarbetspartners. Syftet med denna behandling är att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund.

När du handlar hos oss anger du personuppgifter så som namn, adress, e-postadress, telefonnummer och i vissa fall även personnummer. Denna information behöver vi för att leverera varan till dig, men även för hantering av garantiärenden eller försäkringar. Personnummer krävs vid eventuell kreditupplysning.

Personuppgifterna behandlas också inom ramen för marknads- och kundanalyser, som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, och för att fullfölja det som krävs av oss enligt lag.

Du har rätt att på begäran ta del av dessa uppgifter. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det oss att vidta rättelseåtgärder.

 

Cookies

På Säljarens Webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Webbplasten.

Det finns två huvudtyper av cookies, dels en permanent cookie som lagras på besökarens dator under en bestämd tid och dels en sessionscookie som tillfälligt lagras i datorns minne under tiden en besökare är inne på Webbplatsen. En sessionscookie försvinner när du stänger din webbläsare.

Säljaren använder cookies för att förbättra Webbplasten för dig t ex genom att anpassa Webbplasten efter dina önskemål, val och intressen, kunna hjälpa dig att hålla reda på vilka varor du lagt i din varukorg, kunna hantera ditt köp, säkerställa att du loggat in på Webbplatsen och därigenom slipper logga in på varje ny sida du besöker, för att kunna anpassa våra tjänster så att du får reklam som är relevant för dig och för att kunna fullgöra våra åtaganden vid köp.

Permanenta cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar för Webbplatsen så att du exempelvis slipper att göra om vissa val varje gång du besöker Webbplatsen samt för att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användaren på Webbplatsen.

Genom att godkänna Säljarens allmänna villkor och/eller denna Integritetspolicy och använda Webbplatsen samtycker du tilll behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst raderar cookies manuellt från din hårddisk.

Notera att om du väljer att inte acceptera cookies kommer du inte att kunna genomföra köp på Webbplatsen. Funktionaliteten kan även i övrigt komma att begränsas.

 

Ändringar i Integritetspolicy

Säljaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetsploicy kommer att publiceras på Webbplatsen.